banner
Thứ 5, ngày 18 tháng 7 năm 2024
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THPT KON TUM
Thông báo Công khai CSVS  năm học 2023-2024 thời điểm tháng 6 năm 2024 Thông tư số 09-2024TT-BGDĐT

Trường THPT Kon Tum Công khai thông tin cơ sở vật chất năm học 2023 – 2024

19-6-2024

Công khai tài chính năm 2023 (năm trước liền kề thời điểm báo)

19-6-2024

Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2024

Trường THPT Kon Tum báo cáo kết quả triển khai thực hiện với những nội dung sau:

8-5-2024

Công bố công khai quyết toán ngân sách, thực hiện dự toán thu - chi,... năm 2023, dự toán ngân sách năm 2024

4-3-2024

Báo cáo tình hình thực hiện công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2023    Mẫu số 01-CKNS-BC

Trường THPT Kon Tum báo cáo tình hình thực hiện công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2023

27-2-2024

Báo cáo công khai tài sản công năm 2023

Báo cáo công khai tài sản công năm 2023, CV117-SGD ngày 18-01-2024

26-2-2024

5-10-2023

THỰC HIỆN CÔNG KHAI ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2023 - 2024

30-9-2023

Phê duyệt số lượng học sinh trung học phổ thông được hưởng các chính sách hỗ trợ theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP

Trường THPT Kon Tum thông báo QUYẾT ĐỊNH số 546/QĐ-UBND ngày 22/9/2023 của Chủ tịch UBND Tỉnh Kon Tum về việc Phê duyệt số lượng học sinh trung học phổ thông được hưởng các chính sách hỗ trợ theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ, năm học 2023 - 2024

30-9-2023

Cam kết chất lượng giáo dục năm học 2023 - 2024

8-9-2023

Công khai Điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục năm học 2023-2024

1-9-2023

3 cong khai csvc23-24

30-8-2023

Công khai Kết luận thanh tra tài chính Trường Trung học Phổ thông Kon Tum.

Trường THPT Kon Tum công khai Kết luận thanh tra của Giám đốc Sở Tài chính Về việc thanh tra tài chính Trường Trung học Phổ thông Kon Tum.

3-6-2023

Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2023

Trường THPT Kon Tum báo cáo kết quả triển khai thực hiện với những nội dung sau:

28-4-2023

BÁO CÁO Về việc công khai tài sản công năm 2022 tại Trường THPT Kon Tum

Thực hiện Công văn số 313/SGDĐT-KHTC của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum về việc công khai tài sản công năm 2022. Trường THPT Kon Tum báo cáo kết quả thực hiện như sau:

3-3-2023

Báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021

Căn cứ Công văn số 321/SGDĐT-KHTC ngày 25 tháng 02 năm 2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum về việc báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021, Trường THPT Kon Tum báo cáo kết quả thực hiện như sau:

3-3-2023

BÁO CÁO Đánh giá, rà soát công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia theo các tiêu chuẩn tại Thông tư 18/2018/TT-BGDĐT

Trường THPT Kon Tum báo cáo đánh giá, rà soát công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia tại đơn vị, nội dung cụ thể như sau:

14-2-2023

Công khai dự toán năm 2023 và quyết toán năm 2021

30-1-2023

Thông báo về việc điều chỉnh mức thu học phí năm học 2022- 2023

15-1-2023

Thông báo V/v Điều chỉnh mức thu học phí năm 2022 - 2023

15-1-2023

Thực hiện học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập năm học 2022-2023 theo Nghị quyết số 165/NQ-CP ngày 20/12/2022 của Chính phủ

Số: 60/SGDĐT-KHTC ngày 11/01/2023 V/v Thực hiện học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập năm học 2022-2023 theo Nghị quyết số 165/NQ-CP ngày 20/12/2022 của Chính phủ

14-1-2023

Quyết định V/v Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 và công khai quyết toán NSNN năm 2021 của Trường THPT Kon Tum

3-1-2023

Về học phí đối với cơ sở giáo dục và đào tạo công lập năm học 2022 - 2023

Nghị quyết số 165/NQ-CP ngày 20/12/2022 của Chính phủ: Về học phí đối với cơ sở giáo dục và đào tạo công lập năm học 2022 - 2023

21-12-2022

Về việc triển khai thu học phí năm học 2022-2023

Trường THPT Kon Tum thông báo về mức thu học phí, miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập năm học 2022-2023 như sau

8-12-2022

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung về thu, quản lý, sử dụng, miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập năm học 2022-2023

3-12-2022

Trang sau
monochrome_photos THƯ VIỆN HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT NHANH

info TIN TỨC TỪ SỞ GDĐT

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KON TUM
Cơ quan chủ quản: Trường THPT Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông  Nguyễn Hải Nam - Hiệu trưởng
Địa chỉ: 457 Trần Phú, Tp. Kon Tum, tỉnh Kon Tum    Điện thoại: 02603.862.417     Website: www.thptkontum.edu.vn
© Bản quyền thuộc về Trường THPT Kon Tum

4320120 Tổng số người truy cập: 1354 Số người online:
TNC Phát triển: